Akademia e-Seniora zwiększa szanse osób 50+ na rynku pracy

Opublikowano: 2012-11-07
Tydzień przedsiębiorczości. Akademia e-Seniora zwiększa szanse osób 50+ na rynku pracy.
Tydzień Przedsiębiorczości to doskonały moment, by pokazać osobom 50+, jaką szansę na przedłużenie ich aktywności zawodowej daje Internet.

Dzięki kursom Akademii e-Seniora UPC osoby po 50-tym roku życia mają lepszą pozycję na rynku pracy. Umiejętność posługiwania się komputerem i Internetem znacząco ułatwia im poszukiwanie pracy. W trakcie kursu uczestnicy uczą się również, jak założyć własną działalność gospodarczą. Rozszerzony zakres kursu Akademii e-Seniora jest odpowiedzią na potrzeby osób w wieku przedemerytalnym, które chcą za pośrednictwem Internetu zwiększyć swoje szanse na rynku pracy.

Wg. danych opublikowanych przez Unię Europejską już 2015 roku już 90 % zawodów będzie wymagało posiadania kompetencji cyfrowych. Tymczasem w Polsce ponad 9 mln Polaków po 50-tym roku życia jest wykluczona cyfrowo. W obecnej sytuacji demograficznej, gdy wydłużany jest wiek emerytalny, coraz większym wyzwaniem pozostaje kwestia aktywności zawodowej tej grupy osób.

UPC Polska, w ramach Akademii e-Seniora, od 2006 roku pomaga osobom starszym w zdobyciu umiejętności posługiwania się komputerem i Internetem. Dotychczas kilka tysięcy osób skorzystało z tej autorskiej metody nauczania i jak pokazują badania, 100% spośród tych, którzy po 50-tce nauczyli się obsługi komputera i Internetu stwierdziło poprawę jakości swojego życia.

Zakres kursu Akademii e-Seniora oraz podręcznik, który otrzymuje każdy uczestnik są co roku  aktualizowane. Nowe treści pojawiają się w wyniku analizy ankiet prowadzonych wśród absolwentów.

W odpowiedzi na potrzebę zgłaszaną przez uczestników zajęć w tym roku do programu nauczania dodano lekcję dotyczącą poszukiwania pracy z wykorzystaniem Internetu oraz zakładania własnej firmy. Temat wykorzystania nowych technologii w samozatrudnieniu, znalezieniu dodatkowej, dorywczej pracy pojawił się w ostatniej ewaluacji kursów, co pokazuje, że osoby starsze dostrzegają potencjał nowych technologii w szukaniu dodatkowych źródeł dochodu i samorozwoju. Jak pokazuje opracowanie GUS  co czwarty badany w wieku 50+ wskazał elastyczną organizację czasu pracy, jako najważniejszy czynnik wpływający na przedłużenie aktywności zawodowej. Swoboda dysponowania swoim czasem jest dla tej grupy wiekowej bardzo ważna a to właśnie samozatrudnienie i wykorzystanie możliwości, jakie daje Internet pozwala pracować tyle ile chcemy i gdzie chcemy. Potrzeba bycia aktywnym zawodowo jest również bardzo silna wśród starszych grup wiekowych - prawie 50% 60-latków chce pozostać aktywnymi zawodowo i coraz więcej z nich wykorzystuje w tym celu Internet.

Dzięki zebranemu przez lata doświadczeniu zawodowemu osoby starsze mają potencjał, który mogą wykorzystać w pracy, ich wiedza jest też coraz częściej doceniana przez pracodawców, którzy poszukują doświadczonych pracowników. Potrzeba korzystania z Internetu w aspekcie zawodowym jest szczególnie widoczna u osób pomiędzy 50. a 65 rokiem życia, na co wskazuje badanie badaniu „Korzystanie z Internetu a jakość życia osób 50+”.

Zajęcia Akademii e-Seniora odbywają się obecnie w niemal 100 placówkach w 65 miastach Polski. Prowadzi je ponad 120 specjalnie przeszkolonych w tym celu trenerów. UPC Polska przeprowadziło do tej pory 12 edycji kursów, w których wzięło udział ponad 6000 osób. Partnerem społecznym programu jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce.

Fot. UPC Polska
IPFacebook
Reklama
 
W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w Polityce Cookies. Ukryj komunikat
COUNT:34