Separacja małżeńska w świetle prawa

Opublikowano: 2020-06-06
Czym jest separacja?
Pomimo poważnych problemów w związku małżonkowie często nie od razu są skłonni do wniesienia pozwu o rozwód do sądu. Czynność ta poprzedzana jest separacją.

Może ona być bez skutków prawnych lub orzeczona przez sąd. Na rozwiązanie to decydują się małżonkowie, którzy nie podjęli jeszcze ostatecznej decyzji o definitywnym zakończeniu małżeństwa przez rozwód. Zupełny rozkład pożycia partnerów i separacja małżeńska pozwalają nie tylko na uchylenie wspólnoty małżeńskiej, ale też na uzgodnienie nowych zasad dotyczących majątku/opieki nad potomstwem.

Na czym polega separacja małżonków?

Separacja małżeńska jest faktycznym lub formalnym stanem, który wynika z całkowitego rozkładu pożycia partnerów. Na separację małżeńską można zdecydować się w przypadku braku gotowości na ostateczne rozstanie i rozważania możliwości powrotu do wspólnego życia. Jest to sposób na rozwiązanie wspólnoty małżeńskiej, gdy sąd nie wyraził zgody na rozwód lub jeden z małżonków się na niego nie zgadza. W przypadku separacji małżeńskiej, nie jest wymagana do jej ustanowienia zgoda obojga partnerów. Powodem separacji małżeńskiej mogą być też przekonania religijne, które nie pozwalają na wzięcie rozwodu. Okres separacji uzależniony jest od woli małżonków. Może ona też zostać zniesiona na drodze rozprawy sądowej, jeśli dojdzie do pojednania się partnerów.

Sąd może odmówić wydania orzeczenia o separacji, jeśli na skutek tego miałoby ucierpieć dobro wspólnych dzieci małżonków. Z odmową można spotkać się także w przypadku wystąpienia niezgodności z zasadami współżycia społecznego – przykładem jest zachorowanie jednego z małżonków i konieczność świadczenia mu w związku z tym pomocy. Ze względu na charakter sprawy, warto zasięgnąć porady prawnej lub powierzyć reprezentację przed sądem prawnikowi.

Separacja prawna i faktyczna

W przypadku całkowitego zaniku więzi małżeńskich – fizycznej, psychicznej i ekonomicznej, można mówić o separacji faktycznej. Może, ale nie musi, zostać ona uregulowana prawnie. Separacja faktyczna nie ma związku z orzeczeniem sądu. Jeśli stan ten zostanie usankcjonowany prawnie, czyli dojdzie do uzyskania orzeczenia sądu, mowa jest o separacji formalnej. Nadal nie wnika z tego definitywny rozpad związku małżeńskiego, ale możliwe staje się prawne rozdzielenie parterów na bliżej nieokreślony czas. Separacja sądowa jest podstawą do tego, aby rozstrzygnąć kwestie związane ze świadczeniem opieki nad małoletnimi dziećmi i sprawy dotyczące wspólnego majątku.

Separacja a rozwód – jakie są różnice?

Jak już wiadomo, separacja nie jest tym samym co rozwód. W obu przypadkach występują podobne skutki prawne i życiowe, ale następstwem separacji nie jest ustanie związku małżeńskiego. O rozwodzie można mówić dopiero po stwierdzeniu zupełnego i trwałego rozpadu pożycia małżeńskiego. Decydując się na separację formalną, małżonkowie nadal nie mają możliwości wstąpienia w nowy związek małżeński. Nie dochodzi też do ograniczenia obowiązku alimentacyjnego wobec małżonka ani zwolnienia małżonków z obowiązku niesienia sobie wzajemnej pomocy.

Fot. Materiały zewnętrzeFacebook
Reklama
 
W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w Polityce Cookies. Ukryj komunikat
COUNT:15